Metsäpalvelut

Metsäkoneet Valtoaho tarjoaa monipuoliset metsätyöpalvelut. Tällä hetkellä liikumme enimmäkseen Keski-Suomen pohjoisosassa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella esim. näissä kunnissa: Karstula, Kyyjärvi, Perho, Veteli, Halsua, Kaustinen, Vimpeli, Lappajärvi, Alajärvi, Soini, Kuortane ja Alavus. Palvelemme asiakkaita myös muilla alueilla. Kysy tarjousta.

Puunkorjuu

Teemme koneellista puunkorjuuta nykyaikaisella korjuukalustolla. Hyvä korjuujälki, luotettavuus ja asiakaslähtöisyys ovat asioita, jotka ohjaavat toimintaamme.

Metsänuudistaminen

 • Ojankaivuut
 • Kaivinkoneella tehtävät laikutukset
 • Mätästykset kaivinkoneella
  • Mätästyksellä tarkoitetaan istutuspaikan tekemistä uudelle taimelle. Paikka nostetaan hieman koholleen, jotta taimella on paremmat lähtökohdat kasvuun. Paljastunut maa ympärillä antaa suojaa haitallisilta eliölajeilta.
  • Mätästyksessä luodaan istutuspaikkoja 1600 – 2200 hehtaarille puulajista riippuen
  • Navero- ja ojitusmätästystä käytetään veden vaivaamissa kohteissa.

Energiapuun korjuu

Teemme koneellista energiapuun korjuuta. Korjaamme karsittua energiarankaa tai teemme kokopuukorjuun asiakkaan toiveen mukaan. Korjuuta tehdään kaikenlaisissa kohteissa.

Metsänhoito

 • Metsurityöt
 • Taimikonhoidot
 • Metsänistutukset
 • Ennakkoraivaukset
 • Nuoren metsän kunnostukset

Tienhoito

 • Tien auraukset
 • Lanaukset
 • Tienvarsiniitot
 • Tien kunnostukset